U3121 - záznamník teploty a vlhkosti pro externí sondu

U3121

Datalogger je určen pro záznam ze sondy teploty a vlhkosti.

Záznam je prováděn do energeticky nezávislé elektronické paměti. Údaje lze kdykoli přenést do osobního počítače přes rozhraní USB-C. V případě překročení nastavených mezí jsou alarmy indikovány na přístroji pomocí LED, LCD a akusticky.

Zařízení obsahuje kalibrační list s deklarovanými metrologickými návaznostmi etalonů, který vychází z požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Dodávka obsahuje:

SONDA TEPLOTY A VLHKOSTI NENÍ SOUČÁSTÍ PŘÍSTROJE.

S3121  U3121

bez DPH 4 395.00 Kč s DPH 5 317.95 Kč